DELA
Foto: Jonas Edsvik

Skatteuppgifter får publiceras i media

Från och med nästa år kommer man inte längre kunna begära att de egna skatteuppgifterna inte ska publiceras i media. Högsta förvaltningsdomstolen anser att Skatteförvaltningen feltolkat GDPR.