DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>TILLVÄXT Fler invånare och arbetstagare ska ge Lemland större skatteintäkter i år.

Skatteintäkter ökar i Lemland

Skattesatsen behålls men intäkterna stiger i Lemland i år.
Skattesatsen hålls på 16,75 procent men skatteintäkterna beräknas öka från 6,3 till 6,5 miljoner 2016. Både invånarantalet och andelen arbetstagare ökar.

Året ska ge ett plusresultat på en kvarts miljon. Årsbidraget ökar med 185 000 euro till 957 000 euro

Kommunens utgifter blir 10,1 miljoner. Lånebördan vid årsskiftet var drygt två miljoner. Avskrivningarna blir 0,7 miljoner.

Ekonomin är försvarbar och skuldbördan acceptabel, tycker kommundirektören Mikael Smeds.

Knappt tre miljoner euro investeras i år. Av den summan viks 2,8 miljoner för tekniska sektorn. De största posterna är 0,3 miljoner för ett nytt lager och ny verkstad för fastighetsskötsel, 130 000 för grundförbättring och ytbeläggning av Södergårdsgatan och 95 000 för staket och lekredskap till daghemmen.

Taket på gruppfamiljedagiset Solkatten byggs om till sadeltak för 30 000 euro.

Kommunen köper 4 000 kvadrat mark vid Björkudden som ska användas som parkeringsplats vid daghemmet. Det kostar 30 000 euro.