DELA
Foto: Rasmus Olin
Lemlands kommunfullmäktige skulle i juni utse förhandlare till kommunreformens styrgrupp men ärendet bordlades ända fram tills januari 2020. ”Det är inte är förenlig med praxis”, säger Ålands kommunförbunds direktör Magnus Sandberg.

Lång bordläggning väcker frågor

En minoritet av Lemlands kommunfullmäktige bordlade kommunreformsarbetet fram tills nästa år.