DELA
Foto: Jonas Edsvik

Skatteförvaltningens system uppdateras – omöjligt sköta ärenden i helgen

Skatteförvaltningens digitala system uppdateras i helgen och då är tjänsten MinSkatt på hemsidan skatt.fi ur funktion.

Enligt ett pressmeddelande från Skatteförvaltningen är planen att uppdateringsarbetet ska inledas idag, fredag, klockan 16.30 och sluta på söndagen den 19 november klockan 18.

Nya funktioner tas i bruk

Under uppdateringen införs nya funktioner, enligt Skatteförvaltningen.

– Vi utvecklar MinSkatt kontinuerligt för att det ska bli allt smidigare att sköta skatteärenden i e-tjänsten. Vi utför en större uppdatering en gång om året då vi för in i produktionen de största ändringarna som vi genomfört. November har visat sig vara en bra tidpunkt eftersom beskattningen för det föregående året då har slutförts, berättar direktör Simo Sildén från Skatteförvaltningen i pressmeddelandet.

Lättare följa ett ärende

Uppdateringen ska inte medföra några stora förändringar i layouten eller funktionerna i MinSkatt, utan det handlar om flera mindre förändringar för olika användare av tjänsten.

Efter systemuppdateringen ska det till exempel gå att följa behandlingen av ett eget skatteärende.

– Det går att granska i MinSkatt om den egna deklarationen exempelvis behandlas som bäst eller om den väntar på tilläggsutredning. Ett undantag är begäranden om omprövning av arvsskatt vilkas behandling ännu inte i det här skedet kan följas i MinSkatt, säger Sildén i pressmeddelandet.