DELA
Foto: Stefan Öhberg

Skatteförvaltningen granskar fastigheter

Det är för tidigt att säga hur många som nu får börja betala fastighetsskatt för områden som hittills varit befriade från skatten.

Skatteförvaltningen gör nu en ingående utredning.
Åland har enligt lag rätt att fastställa fastighetsskattens storlek men inte vem som bör eller inte bör betala skatten.

– Fastigheter beskattas enligt fastighetsskattelagen frånsett de undantag som särskilt föreskrivs i denna lag. Exempelvis jord- och skogsbruksmark omfattas inte av fastighetsskatt. Endast en gård som betraktas som gårdsbruk kan ha skog, jordbruksmark eller så kallat impediment som befriats från fastighetsskatt. Med gårdsbruksenhet kan betraktas endast sådana fastigheter på vilka det bedrivs jord- eller skogsbruk, skriver skattedirektör Maria Sagulin i ett pressmeddelande.

– Skatteförvaltningen har noterat att vissa fastigheter på Åland inte har omfattats av fastighetsbeskattningen. Dessa fastigheter är ofta öar eller delar av öar i skärgården vilka används för fritidsbruk. Skatt har inte påförts exempelvis av den anledningen att fastigheterna ogrundat har betraktats som gårds- eller skogsbruksenheter.

– Skatteförvaltningen vet för närvarande inte hur många fastigheter som inte omfattas av fastighetsbeskattningen. Skatteförvaltningen utreder från fall till fall antalet fastigheter eller delar av fastigheter och uppgifterna om deras arealer. Därför är det för tidigt att säga hur många fastighetsägare som berörs av detta.