DELA

Skarvens alkoholtillstånd dras in under tre dygn

I tre dygn förbjuds Skarvens kafé att servera alkohol ombord.

Orsaken är att försäljnings- och personaluppgifter för första kvartalet 2015 inte registrerats inom utsatt tid på serveringstillståndet.
Registreringen av uppgifter är enligt ÅMHM viktig ur hela branschens synvinkel då man med hjälp av uppgifterna kan förebygga grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

ÅMHM har på grund av bristen i registreringen beslutat att återkalla serveringstillståndet för för perioden 24 till 27 juli. Under nämnda tid ska alla alkoholdrycker flyttas till lagret. (al)