DELA
Foto: Erkki Santamala

Skärgårdstrafiken återgår till det normala

Från och med måndag återgår skärgårdstrafiken enligt de ordinarie turlistorna.

Från och med måndag 11.7 trafikerar alla färjor på sina ordinarie linjer och enligt tidtabell. Under söndagskvällen 10.7 tar sig färjorna tillbaka till sina ordinarie linjer enligt nedan, för att kunna trafikera som normalt från måndagen.

På linjen Åva-Osnäs avslutar M/S Odin sin trafik kl. 17:10 i Osnäs. M/S Doppingen kör avgången kl. 18:35 från Osnäs. M/S Viggens avgång från Åva senareläggs till kl. 21.00. Därefter turlistenlig trafik från kl. 21:40.
M/S Doppingens ordinarie avgångar kl. 17:55-19:15 ställs därmed in.
På linjen Hummelvik-Torsholma avslutar M/S Viggen sin trafik kl. 19:40 i Torsholma. M/S Odin kör avgången kl. 20:00 från Torsholma till Hummelvik.
På tvärgående linjen avslutar M/S Ejdern sin trafik kl. 19:45 i Långnäs.
Bokade kunder informeras om ändringarna.

Det skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.