DELA
Foto: Stefan Öhberg
Här i den västra ändan av Södragatan sågas träden vid roten och med hjälp av en traktorgrävare faller de åt rätt håll. Sven Grönlund håller i motorsågen.

Sjuka träd fälls på Södragatan

Askskottssjukan, lövträdskräfta, misslyckade planteringar och skador efter påkörningar.  Totalt 16 träd tas nu ner på Södragatan och Mariegatan.