DELA
Foto: Erkki Santamala

Sjömansunionen trycker på för kryssningstrafik

Sjömans-Unionen hoppas att sommarens kryssningstrafik inleds den 1 juni ”begränsat och behärskat”, med sikte på Åland och Tallinn.

Restaurangerna i land får öppna den 1 juni. Den nödvändiga passagerartrafiken till sjöss öppnades den 14 maj i enlighet med regeringens direktiv. Det gäller till exempel arbetspendling. Begränsningarna gäller till slutet av maj. Beslut om att öppna passagerartrafiken har inte ännu fattats.

Rederierna i Finland r.f. har tillsammans med sina medlemsrederier föreslagit att passagerarsjöfarten i närområdena öppnas från och med den 1.6.2020 med tidsbegränsade undantagsförfaranden, som beaktar EU-kommissionens direktiv från den 13.5.2020 angående trygga semesterresor och stimulans av turismnäringen.
– Rederiernas ekonomi är beroende av passagerare och om man förlorar turistsäsongen så betyder det stora ekonomiska problem för rederierna, med följdverkningar långt framöver, skriver man i ett pressutskick.