DELA
Foto: Viking Line

Sjöfarten lyfter och sänker Ålands BNP

Åland har gått bättre än väntat. Åsub justerar upp BNP-tillväxten för både 2022 och 2023 efter kraftigt ökade driftsöverskott inom sjöfarten. Det innebär samtidigt att Ålands BNP beräknas backa en procent i år.