DELA
Foto: Päivi Mattila

Man över bord till åklagare – misstänkt försummelse av räddningsåtgärd

Förundersökningen efter att en person fallit över bord från Baltic Pricess i november förra året är nu färdig. Västra Finlands sjöbevakningssektion, som har utrett händelsen, meddelar att ärendet lämnas till Ålands åklagardistrikt för åtalsprövning.