DELA
Foto: Joakim Holmström

Sjöbevakningens uppmaning inför midsommar: Agera ansvarsfullt

Sjötrafiken blir livligare vid midsommar och därför vädjar Sjöbevakningen i ett pressmeddelande att alla som färdas på vattnet ska ta hänsyn till varandra.

Inför midsommar vill Sjöbevakningen påminna om att det är viktigt att alla som färdas till sjöss agerar ansvarsfullt. I ett pressmeddelande skriver myndigheten att den person som kör en båt har ett stort ansvar.

”Befälhavaren måste med hänsyn till förhållandena inneha den ålder och besitta den förmåga och skicklighet som krävs för att han eller hon ska kunna manövrera farkosten. Befälhavaren ansvarar också för säkerheten av andra personer på fartyget. Det är viktigt att repetera traditionella navigeringskunskaper”, står det i pressmeddelandet.

De skriver även att alkohol är orsaken till en stor del av sjötrafikolyckorna.

”Kom ihåg att man aldrig får åka ut till sjöss alkoholpåverkad”.

Vidare påminner de om att man ska kontrollera båtens skick och utrustning innan man åker ut till sjöss.

”Se till att det finns tillräckligt med bränsle och kom ihåg reservbränslet, brandsläckaren och första hjälpen-utrustning. Varje person på båten ska ha en lämplig och rätt iklädd räddningsväst på sig. Se till att mobilen har tillräckligt med batteri för resan. VHF-radiotelefon är ett bra tillägg för dem som färdas på vatten.”

Det är även bra att planera resan i förväg.

”Kontrollera väderprognosen och planera din rutt. Gå igenom den planerade rutten med dina närstående och håll dem uppdaterade om eventuella ruttförändringar. Se till att du är medveten om var du befinner dig under hela resan”, står det i pressmeddelandet.