DELA
Foto: Stefan Öhberg

Självstyrelselagens helhetsrevision läggs på is

Helhetsreformen av självstyrelselagen läggs på is. Det var beskedet när lantrådet, vice lantrådet och Ålandsminister Thomas Blomqvist träffade pressen på måndagseftermiddagen. Däremot ska man försöka enas om en mindre proposition under de närmaste fem veckorna.

Beslutet fattades under Ålandsministerns besök på Åland under måndagen. Diskussionerna fördes, enligt båda sidor, i konstruktiv anda.

-Totalrevisionen läggs åt sidan, men arbetet med självstyrelselagen läggs inte på is helt och hållet, utan vi går vidare med en tvåstegsraket, säger lantrådet Veronica Thörnroos (C).

Exakt vad som ska ingå i den reform som man vill göra nu och vad som lämnas till senare är ännu oklart. Nu ska landskapsregeringen diskutera saken med självstyrelsepolitiska nämnden och hitta en gemensam linje. Vice lantrådet Harry Jansson (C) har ändå några tankar om att det kan inbegripa ändringar som skulle förtydliga Ålands status, stärka svenskans ställning och eventuellt ändringar som skulle ge Åland möjlighet att stifta lagar i brådskande ordning.

Den proposition som man vill nå en överenskommelse om nu måste vara klar den 7 oktober för att hinna processas klart före riksdagsvalet.

Övriga, svåra frågor, vill båda parter lämna till en arbetsgrupp med en oberoende ordförande som tillsätts av Justitieministeriet.

 

Läs mer i tisdagens tidning!