DELA
Foto: Emma Harald

”Ser att det inte är helt genomarbetat”

Restaurangstödet bör höjas och utgå från fjolårets vårmånader. Det anser Ålands riksdagsledamot Mats Löfström. Han har också framfört en önskan om att landskapsregeringen ska höras av riksdagens ekonomiutskott i frågan.
Mats Löfström håller delvis med Samlingspartiets Juhana Vartainen i den kritik han framförde mot rikregeringens förslag om restaurangstöd på en presskonferens i går.

– Man ser att förslaget inte är helt genomarbetat, framförallt när det gäller att man har använt januari och februari som referensmånader för stödet trots att flera restauranger har varit stängda eller haft färre besökare då. På det viset har man inte berett det tillräckligt, säger Mats Löfström.

Vartainen menar att regeringen mer eller mindre dumpat det här i knät på riksdagen att lösa. Har du samma uppfattning?

– Jag vet att det fanns en diskussion om det i regeringen före förslaget lades. Man ansåg då att riksdagen får avgöra. Det är ju också därför vi finns, för att fatta beslut. Regeringen sade att de själva inte gjorde något ändringsförslag eftersom det redan var försenat, och hade man bytt ut referensmånaderna riskerade man att dra ut på tiden ytterligare. Jag vet inte om det är rätt eller fel, men nu har förslaget gått till riksdagen och det ligger på vårt bord.

Om stödet skulle höjas till 300 miljoner som Samlingspartiet förespråkar, vad innebär det för Åland?

– Vi talar om en halv miljon euro för tillfället, men jag vågar inte säga att stödet kommer att höjas. Det är en sak som ekonomiutskottet får förhandla om. Men jag är hoppfull om att vi får referensmånaderna ändrade. Jag har talat med flera i ekonomiutskottet, även Juhana Vartainen, om att den här krisen slår mycket hårt mot Åland som är beroende av sin stor turism- och restaurangnäring och att stödet är viktigt för oss. Jag har också begärt att Ålands landskapsregering ska höras av ekonomiutskottet i frågan.

Vad fick du för svar?

– Att landskapsregeringen ska höras.

Hur ser chansen ut för Åland att få ta del av kommande stödpaket?

– Jag hoppas också att Åland får ta del av kommande stödpaket. Det finns ett stöd som har diskuterats – ett allmänt stöd till alla branscher som ska baseras på förlorad omsättning. Det är ingenting som vi i riksdagen har fått någon ytterligare information om än, men skulle vara välkommet. Det är inte bara restaurangföretagen som haft det tufft. Resebyråer har haft det ytterst tufft till exempel och även rederierna i allra högsta grad. Ett allmänt stöd, om det kommer, är ytterst välkommet.