DELA
Foto: Päivi Mattila

Möjligheten att häva sekretessen kring stadsmiljöchefen utreds

Efter att Ida Mann meddelat att hon inte anser att det finns något skäl till sekretess i hennes anställningsärende beslöt stadsstyrelsen på onsdagskvällen att utreda möjligheten till att häva sekretessen i ärendet. Något beslut om att häva sekretessen är dock ännu inte fattat.