DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ny runda om strandmark

MARIEHAMN Är priset för högt eller är det rimligt?

Den frågan ska stadens infrastrukturnämnden ta ställning till på kvällens möte gällande fastigheten Strandbo vid Nabben efter att en invånare i Mariehamn yrkat på att nämnden rättar sitt tidigare beslut om att köpa den drygt 5 000 kvadratmeter stora tomten för 72 500 euro.

Marken är låglänt och inte ämnat för bebyggelse. I gällande stadsplan betecknas området som parkmark i naturtillstånd.

Stadsgeodeten har i sin fortsatta beredning utrett begreppet tillandning och kommer fram till att eventuell tillandning redan tillhör staden liksom också vattenområdet Slemmern. Enligt stadsgeodeten bör priset, 14,20 euro per kvadratmeter, anses ligga inom rimlighetens gräns. (ao)