DELA
Foto: Stefan ÖhbergUNDER YTAN Ovan jord syns de skadade kajkonstruktionerna knappt men under ytan finns det stora rosthål i stålsponter och propellerströmmarna har orsakat erosion.

Sämsta kajen kan fixas i höst

Totalkostnaden beräknas bli uppemot 20 miljoner euro för att reparera alla undervattensskador på kajerna i Västerhamn.

Inga pengar är att vänta från staden utan hamnbolaget måste klara investeringarna på egen hand.
Nästan två år har gått sedan stadens infrastrukturnämnd konstaterade att omedelbara åtgärder krävs på tre kajer och att projekteringen och upphandlingen inför reparationsarbetet skulle inledas genast.

Under tiden har stadens hamnverksamhet bolagiserats i Mariehamns Hamn Ab som helägs av staden. Det innebär att de 1,5 miljoner euro som fanns i hamnverkets budget 2014 och 2015 för de inledande kajreparationerna är borta.

– Nu ska bolaget klara verksamheten helt på egen hand, utan hjälp av staden, konstaterar hamnbolagets vd Leif Ahlqvist.

Enligt underhålls- och åtgärdsplanen som antogs i oktober 2014 skulle reparationen av kaj 4 ha kommit långt redan under 2015 och fortgå 2016. I år ska enligt planen erosionsskadorna vid bilklaffen och längs med kajen vara reparerade, håligheter i stålsponten åtgärdade och sättningarna i brolocket kontrollerade.

 

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!