DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nej till terrass vid Lotsstugan

Mariehamns infrastrukturdirektör Kai Söderlund har utrett förutsättningarna för att bygga en terrass kring Lotsstugan i Västerhamn.

Kobba klintars vänner arrenderar stugan och verksamhetsledare Rune ”Öra” Karlsson har drivit frågan om ett terrassbygge.

Kai Söderlund har svarat att det är hamnbolaget som äger byggnaden och bolagen vill inte utveckla sitt engagemang på platsen. VA-verket motsätter sig terrassen med hänvisning till en gasklocka i närheten. Räddningsverket är också tveksamt.

Tveksam är också stadsarkitekten och tidigare stadsarkitekten har i en insändare varit emot förslaget och menat att terrassen borde byggas söder om stugan.

-Vi är givetvis besvikna över det här beskedet. Det skulle vara trevligt om man istället kunde tänka på hur vi kan lösa saker tillsammans, istället för att bara få ett blankt nej, säger Rune”Öra” Karlsson, som nu hoppas att någon annan fortsätter utveckla Lotsbergets potential.

– Vi ska tydligen hållas på Kobba klintar, säger han.

Enligt Karlsson har man vistats i Lotsstugan redan i sju-åtta år och aldrig lidit av doften från gasklockan.

-Den har aldrig upplevt som störande.

Terassbygget skulle bekostas med bidrag från Lions Mariehamn och medlen används nu i stället till handikapputveckling på Kobba klintar. Ritningar finns redan, enligt Karlsson.
Bland annat kommer grusplanen i hamnområdet att förses med ett trädäck som gör det lättare att ta sig fram för rörelsehindrade, till exempel till grillplatsen i hamnen, och det kommer även att byggas ett nytt långbord.

– Däcket kunde också fungera som dansplats, till exempel för en kvällsdans i sommar, säger Rune ”Öra” Karlsson.