DELA

Sämre siffror för hotellen

Antalet övernattningar på hotellen minskade i januari med drygt 13 procent jämfört med januari i fjol enligt Åsubs statistik. Totalt registrerades 4 145 övernattningar.

– Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade knappt 16 procent och de svenska med nästan 23 procent, skriver Åsub.

47 procent av gästerna kom från Finland och nästan 41 procent från Sverige. 38 procent kom hit av arbetsorsaker. (tt-s)