DELA
Foto: Jonas Edsvik

Samrådsmöte om flyktingmottagande