DELA

De som har makten äger ”sanningen”

De som har makten har makten att bestämma vad som är sanning och desinformation. Sprickan mellan de som genom allmän opinion menar att de företräder sanningen och de som av den allmänna opinionen får namn som “konspirationsteoretiker”, “troll” eller desinformatörer har aldrig varit så djup som nu.

Sprickan mellan de båda grupperna kan liknas vid hur man definierar lagliga krig å ena sidan och terrorism å andra.

Kriget i Irak var ett olagligt krig, vet man nu. Det grundades på en lögn om att Irak skulle ha massförstörelsevapen. Rysslands annektering av Ukraina var också olaglig.

Det som ytterst bestämmer vem som kommer att kallas terrorist och vem som kan sägas “försvara sig” är partens styrka; hur mycket vapen dom har, hur stor internationell ekonomisk och politisk makt dom besitter.

De som har makten har makten att bestämma vad som är sanning och desinformation.

Det som bekymrar mig med konflikten “troll” kontra “sanningssägare” är att konflikten på liknande sett mest har att göra med vem som besitter den politiska makten och inte, som man skulle vilja, på vad forskning säger.

Vi, som växte upp på Sjuttiotalet och framförallt annat fick lära oss att vara kritiska, det var ungefär det som skolundervisningen gick ut på, följer nu lydigt den allmänna opinionen eftersom den nog är sann: Hur skulle annars så många människor tro på den?

I USA, där misstänksamheten mot makten är stor, så härskar ett problem som är lika illa: Vad makten än säger så är det fel, eftersom det kommer från makten.

Jag själv skulle nog säga att antivaxxers är oinformerade konspirationsteoretiker, men jag skulle framförallt säga att all forskning är emot dom.

På precis samma sätt skulle jag kritisera det som makten säger idag, att män och kvinnor är precis lika, och man därför måste könsdiskriminera männen för att få jämställdhet, att forskningen (inte inräknat genus”vetenskap”) är emot dom.

MARTIN ENEROTH

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp