DELA

Sämjoval i fler än hälften av församlingarna

I mer än hälften av de åländska församlingarna ordnas inget församlingsval i höst. Istället blir det sämjoval.

I november väljer församlingarna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland nya förtroendeledamöter för perioden 2023–2026. Men i fem av de åländska församlingarna – Brändö-Kumlinge, Saltvik, Ålands södra, Lemland-Lumparland och Eckerö-Hammarland – blir det inget val. Istället blir det sämjoval där alla som anmält sig som kandidater blir valda. Man ordnar alltså ingen röstning utan alla nominerade kandidater blir ordinarie medlemmar eller suppleanter. I de resterande tre församlingarna på Åland – Mariehamn, Jomala och nya Norra Ålands församling – har så många kandidater nominerats att det ordnas val i församlingarna. I hela Borgå stift, dit Åland hör, blir det sämjoval i 19 av de totalt 45 församlingarna, alltså närmare hälften, visar en kartläggning som Kyrkpressen gjort.

Enligt kyrkoordningen måste 80 procent av ett beslutande organs platser vara besatta, annars blir det enligt reglerna nyval, skriver Kyrkpressen. Församlingsval förrättas vart fjärde år och senast det hölls var 2018. Då blev det sämjoval i fyra av de då tio åländska församlingarna. Även valåret 2014 blev det sämjoval i fyra och församlingsval i sex församlingar. Innan dess har det varit vanligare med sämjoval i församlingarna på Åland.

Medlemmar över 16 får rösta

I församlingsvalet väljs medlemmar till kyrkofullmäktige och församlingsråden, som planerar, utvecklar och styr församlingens verksamhet. De förtroendevalda fattar beslut i många frågor som gäller församlingens eller den kyrkliga samfällighetens verksamhet, förvaltning och ekonomi. De förtroendevalda har också rösträtt i kyrkomötesval och väljer vem som blir beslutsfattare i kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet beslutar till exempel i frågor som gäller kyrkans lära och hela kyrkans ekonomi.

I församlingsvalet får alla över 16 år som är medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland rösta. Församlingsvalets valkompass öppnar 10 oktober. Valdag är söndag 20 november och förhandsröstningen pågår tisdag till lördag 8–12 november.