DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nya direktiv för stadens koncerner

Stadsstyrelsen i Mariehamn har godkänt nya direktiv för sina koncerner. Beslutet är en följd av att man tillsatt en koncernkommitté som ska jobba med ägarstyrningen av stadens bolag.