DELA

Säljare invänder mot Nyan-artiklar

Säljarna i bostadsaktiebolaget Hassellängan i Jomala Kalmarnäs har per e-post lämnat in sina invändningar mot Nya Ålands artikel om köparnas situation i onsdagens tidning.
I artiklarna beskriver köparna sin oro över situationen och sin önskan om att tingsrätten snabbt ska ta tvisten med säljarna till behandling.

Så här skriver säljarna:

”Tidningen Nya Ålands rapportering om tvisten mellan säljare och köpare av bostadsaktier tillhörande Bostadsaktiebolaget Hassellängan i Jomala har varit och fortsätter att vara en sällan skådad smutskastningskampanj mot undertecknad. Har ni inte har någon som helst skyldighet att kontrollera sanningshalten i vad som publiceras i tidningen?

Angående artikeln i onsdagens tidning ber vi att få framföra följande fakta,

– I handlingar hos Ålands tingsrätt framkommer att betalningar uppgående till ett belopp överstigande 100 000 euro har innehållits av de aktuella köparna i enlighet mot avtalsenlig köpesumma. Det pågår en förhandling vid tingsrätten huruvida köpare har rätt eller inte rätt att erhålla aktuella bostadsaktier trots att avtalsenlig köpesumma uppenbarligen inte har erlagts. I enlighet med såväl aktuella köpehandlingar som lagen om bostadsköp skall avtalsenlig köpesumma till fullo erläggas före överlåtelse av respektive bostadsaktie verkställs. Därtill skall bostadsaktierna i enlighet med köpehandlingarna överlåtas skuldfria, vilket givetvis kommer att ske, något annat är helt enkelt inte juridiskt möjligt utan kan enbart ses som ogrundade antaganden, spekulationer, konspirationstänkande och/eller medveten smutskastning av undertecknad.

– De aktuella fastigheterna är försäkrade till förmån för bostadsaktiebolaget.

– De aktuella elanslutningarna har inte planerats att sägas upp, är inte uppsagda och kommer inte att sägas upp av undertecknad, däremot kommer de vid köpslut att överlåtas till köpare i enlighet med gällande köpehandlingar.

– Den aktuella ”fiberkabel och anslutningar till Mariehamns telefon” är i telefonbolagets respektive köparnas ägo och kan således omöjligen ”sägas upp” av undertecknad. Att vi skulle ha gjort ett försök att säga upp telefonbolagets egendom och köparnas privata abonnemang, vilket Nya Åland har publicerat i onsdagens tidning, är ett fullständigt horribelt påstående. För er information har vi nyligen sagt upp vårt eget abonnemang med Mariehamns telefon och, om Nya Åland anser det vara av intresse, tecknat ett nytt abonnemang med Sonera.

– Att bli utsatt för dylik smutskastning i ett litet samhälle vilket vi lever i är under all värdighet. Vi kräver följaktligen att Nya Åland publicerar ovanstående fakta i morgondagens utgåva av tidningen och att ni i fortsättningen kontrollerar sanningshalten i de artiklar ni avser att publicera. Det här är inte acceptabelt.”

Avslutningsvis påpekar säljarna att de fortfarande är rättmätiga ägare av samtliga bostadsaktier i Bostadsaktiebolaget Hassellängan i Jomala.

Nya Åland

1 KOMMENTAR

Comments are closed.