DELA
Foto: Pressbild

Så vill landskapet digitalisera Åland

Det finländska Kanta-systemet ska tas i bruk inom all social- och hälsovård på Åland. Landskapet kan ta över Åda och det krävs ny lagstiftning för att trygga informationssäkerheten. Dessutom ska lagförslag i framtiden även konsekvensbedömas ur digitalt perspektiv. Allt det här ingår i landskapets planer för den fortsatta digitaliseringen av Åland.