DELA
Foto: Stefan Öhberg

Så mycket kostade Skarvens grundstötning

Skarvens grundstötning uppskattas ha kostat landskapet cirka 100 000 euro.

Både m/s Viggen och m/s Rosala var på dock när olyckan inträffade. Ett externt fartyg, m/s Subsea Seven, togs in för att trafikera mellan Enklinge och Kumlinge, medan m/s Odin trafikerade på Föglölinjen med stöd av m/s Gudingen och m/s Bärö.

”Landskapsregeringen såg det som motiverat att organisera ersättande trafik på detta sätt eftersom trafikmängden på Föglölinjen är så stor samtidigt som påsken var nära, då trafikmängden brukar öka på alla linjer”, står att läsa i protokollet som behandlade grundstötningen.

Grundstötningen ägde rum den 12 april och Skarven var åter i trafik den 26 april.