DELA
Foto: Jonas Edsvik

Så betygssätts landskapets chefer

Landskapets verksamhetskultur och ledning bör utvecklas. Det visar den senaste personalenkäten som gjorts bland anställda i landskapets förvaltning.Hälften av de anställda i förvaltningen upplever att samarbetet med ministrarna är bra eller mycket bra.