DELA
Foto: Jonas Edsvik

Röststrid om hembudsklausul i Alandia-bolag

Försäkringsbolaget Alandias tre största ägare ville slopa hembudsklausulen i bolagsordningen på stämman nyligen.

Men tre mindre ägare röstade emot och fällde förslaget.
Försäkringsbolaget Alandia – som före bolagiseringen för några år sedan hette Redarnas Ömsesidiga försäkringsbolag – höll bolagsstämma den 12 april. En av punkterna var styrelsens förslag att slopa hembudsklausulen i bolagsordningen.

De tre största ägarna Rettig, Viking Line och Rederi Ab Eckerö, med en sammanlagd ägarandel på drygt 62 procent, hade en enig styrelse bakom sig i ett slopande av klausulen men Ömsen, Gotlandsbolagen och landskapsregeringen, som äger drygt 35 procent av aktierna i Alandia, motsatte sig.

Omröstningen slutade med att klausulen inte stryks ur bolagsordningen eftersom kvalificerad majoritet är kravet för en ändring. Minoriteten vann alltså den jämna omröstningen.

Styrelsens vice ordförande Jan Hanses, Viking Lines vd, svarar på frågan varför storägarna ville slopa hembudsmöjligheten som innebär att ägarna har rätt att lösa in de aktier som köpts av utomstående.

– Hembudsklausulen har visat sig vara betydelselös. Ömsen köpte in sig i Alandia 2015 genom att kringgå klausulen. Det visade sig att den inte fyllde sin funktion.

Alla hembudsklausuler begränsar aktiernas rörlighet och påverkar deras pris, konstaterar han.

– För att få så god prisbild som möjligt för aktierna ville vi stryka klausulen.

Läs mer i fredagens Nya Åland!