DELA

Rör inte elledningar

De flesta Ålands Elandelslags kunder är strömlösa då många elledningar skadats. Man påminner nu allmänheten om att vara försiktiga.

– Vi vill påminna om att man inte får röra elledningar som fallit till marken eller på egen hand försöka ta bort träd från elledningarna då det kan vara livsfarligt.

Nu på morgonen har man återupptagit arbetet med att få linjerna i drift och räknar med att vinden mojnar under förmiddagen.

– Vi kommer att fokusera på att återställa strömmen i 10 kV nätet och de centrala delarna av elnätet. Tyvärr kommer arbetet att dra ut på tiden eftersom det är så mycket träd som fallit över ledningarna och omfattningen av skadorna är okända.

Man kan följa med avbrottssituationen på deras hemsida www.el.ax. Läs mer om elsituationen här