DELA
Foto: Jonas Edsvik

Roger Höglund tar över klubban i ÅMHM

Roger Höglund (C) blir ny styrelseordförande för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, enligt ett beslut från landskapsregeringen. Till vice ordförande utsågs Tony Asumaa (Lib). Ledamöter blir Susanne Kicki Blomqvist (S), Sebastian Björklund och Erika Gustafsson – de sistnämnda utan partibeteckning.

Foto: Niclas Nordlund
Roger Höglund (C) efterträder Marcus Måtar (Ob) som styrelseordförande för ÅMHM.

– Tidigare har det gått till så att man bett partierna om namn och tillsatt styrelsemedlemmar därefter, säger närings- och miljöminister Jesper Josefsson.

– Nu har vi i stället gått in för att lista kompetenser som behövs i myndigheten just nu. För ÅMHM:s del var det kunskap inom verksamhetsutveckling, digitalisering och näringsliv. Sebastian Björklund arbetar till vardags som business controller på Ålandsbanken, och kan verksamhetsutveckling och digitalisering. Erika Gustafsson har kunskap från restaurangbranschen och jordbruket. Hon är dessutom ordförande för skördefesten och ledamot i styrelsen för Visit Åland.

Personliga ersättare blir Mikael Lindholm (C), Pernilla Söderlund (Lib), Jessy Eckerman (S), Björn-Erik Zetterman respektive Birgitta Eriksson-Paulson. Den nya styrelsen utsågs för perioden 4 april 2024 – 31 december 2027.

Ordförande för ÅMHM mottar ett årsarvode på 1 000 euro per år, medan ledamöterna får 600 euro per år. Därtill utbetalas 60 euro per bevistat möte till ordförande, ledamöter och ersättare.