DELA

Riskkapitalbolag behöver kapital

En lag om riskkapital till offentliga bolag plus långsiktigt tryggad finansiering: det är vad Ålands Utvecklings Ab efterlyser.

Efter 15 år börjar pengarna från landskapets försäljning av Chipsaktier ta slut.
– Vi har ingen direkt kris i dag, men får vi inget kapitaltillskott så dräneras kassan, säger Marika Fagerlund, vd för Ålands Utvecklings Ab.

– Finansieringsinstrumentet ”statligt riskkapital” där kapital investeras i nya företag som aktiekapital eller kapitallån är ett finansiellt instrument som samhället har nytta av. Våra portföljbolag skapar arbetsplatser och genererar 5,5 miljoner euro per år till samhället bara i omsättningsskatter och löneskatter.

Enligt Marika Fagerlund räcker ÅUAB:s likviditet till slutet av 2021.

– Men man kan inte vänta ända till dess med att säkerställa medel, säger hon.

Ålands Utvecklings Ab bildades 1988, och sedan dess har bolaget fått kapitaltillskott några gånger. Nu är det dock 15 år sen senast.

– Pengarna från landskapsregeringens försäljning av Chipsaktierna är slut nu och vi behöver pengar för både drift och investeringsverksamhet, säger Marika Fagerlund.

ÅUAB efterlyser en lag som gör det möjligt för landskapsregeringen att tilldela medel till offentliga riskkapitalbolag. Advokaten Leena Laitinen utarbetade på uppdrag av ÅUAB ett förslag redan 2012 . Även landskapsregeringens lagberedning har tidigare arbetat med frågan.
– Det arbetet behöver tas upp igen, säger Marika Fagerlund.

Läs mer i måndagens Nya Åland!