DELA
Foto: Fredrik Törnroos

Riksregeringen stänger restaurangerna i dag

Stängningen av restaurangerna gäller från och med i dag i hela Finland. Tillsynen kommer med största sannolikhet att skötas av Ålands polismyndighet.
– Men vi har ännu inte fått något svart på vitt, säger landshövding Peter Lindbäck.

Tidigare har det funnits indikationer på att tillsynen kan komma att hamna på Statens ämbetsverks ansvar. Men enligt uppgifter som landshövdingen Peter Lindbäck fått från justitieministeriet ser det ut som att det i stället hamnar på Ålands polismyndighets bord.

– Det verkar som att det ankommer på polismyndigheterna att övervaka saken. Men jag har ännu inte fått något besked skriftligen.

Ärendet behandlades i riksdagen under förra veckan och klubbades i fredags. Beslutet träder i kraft redan i dag.

– Behandlingen tog 24 timmar i riksdagen. Beslutsfattandet delegerades till regeringen, säger Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot i Helsingfors.

Efter utskottsbehandlingen kom det fram att man önskade vissa preciseringar, bland annat att kunna lätta på förbudet regionsvis när pandemin lättat på vissa håll i landet.

Gäller till 31 maj

Inte heller när förslaget är klubbat kan man andas ut, menar landshövdingen. Han berättar att undantagsförordningarna oftast är ganska kortfattade och ryms på en A4. Statsrådet ska sedan, efter att förslaget godkänts av riksdagen, utfärda de tillämpningsdirektiv som krävs för att verkställa det som eftersträvas.

– När en undantagsförordning blivit godkänd av riksdagen tror man oftast att allt är klappat och klart, men då återstår arbetet med vilken myndighet som ska göra vad och hur. Inrikesministeriet har utformat anvisningarna om hur det ska tillämpas, men hur ska det förverkligas i praktiken?

Riksregeringen meddelade på måndagskvällen att förbudet mot besökare på krogar, restauranger och kaféer gäller till 31 maj.