DELA
Foto: Laura Kotila - Statsrådets kansli

Riksregeringen lovar nytt kostnadsstöd till företag

Regeringen i Finland är överens om att ge företagare ett direkt stöd för kostnader. Stödet är i storleksordningen 2 000 euro till 200 000 euro per företag och ges i förhållande till hur kraftigt omsättningen minskat. På presskonferensen sades inget om åländska företag kan söka stödet, men Ålands riksdagsledamot Mats Löfström kommenterar till Nya Åland att han utgår från att det gäller även åländska företag.

Finansminister Mika Lintilä (C) berättade om stödet på en presskonferens på torsdagsmorgonen. Regeringen Sanna Marin kom överens om saken i går kväll. Alla detaljer är ändå inte klara, utan ska preciseras senare.

Stödet ska kunna ges till alla företag, oberoende bransch och ska hjälpa företag med deras fasta kostnader, exempelvis lönekostnader. Även stiftelser och föreningar med näringsverksamhet ska kunna söka stödet. Det nya stödet gör att det tidigare stödet från NTM-centralerna och Business Finland ska fasas ut.

Stödet ska ges för två månader, men på presskonferensen sade Mika Lintilä att man måste förbereda sig på en långvarig kris och att man i så fall kan använda samma stödmodell senare, exempelvis i höst.

Stödet ska administreras av Statskontoret.

Den viktiga detaljen om hur kraftigt omsättningen måste ha sjunkit för att ett företag ska få stöd hör till de saker som ännu måste preciseras. Olika procenttal nämndes av Mika Lintilä, men inget är fastslaget. Tidpunkten för jämförelsen är samma tid på året i fjol, men även jämförelser längre tillbaka i tiden kan behöva göras.

Restauranger eller företag som fått annat stöd, kan också söka kostnadsstödet, men stöden kommer sammanjämkas. Exakt hur förblev oklart. Det förblev även oklart för hur stor andel av de fasta kostnaderna ett företag kan få stöd.

Kostnaden för stödet kan bli 200-300 miljoner euro per månad, men en totalkostnad på lite under en miljard nämndes också.

Stödet ingår i den fjärde tilläggsbudgeten och den väntas bli klar i månadsskiftet.

Mats Löfström har haft kontakt med regeringen för att säkerställa att stödet även gäller för Åland och han säger att han fortsätter jobba för att det ska bli så.