DELA

Rikets spelfusion oroar inte Ingves

De finländska penningspelsbolagen Veikkaus, Penningautomatföreningen och Fintoto slås ihop till ett nytt monopolbolag under ledning av vicehäradshövding Olli-Pekka Kallasvuo.

Kallasvuo utsågs på måndagen till att leda styrelsen för det bolag som ska samordna sammanslagningen enligt finanspolitiska ministerutskottets beslut från den 15 september.

Pafs vd Anders Ingves ser inte sammanslagningen i sig som något hot mot den åländska spelverksamheten.

– Jag tror inte den blir det, en större enhet kan innebära både för- och nackdelar. Det som däremot kan vara en risk är att sammanslagningen kräver att man öppnar lotterilagstiftningen, då kanske någon samtidigt vill ändra på sådant som berör oss. (tt-s)