DELA
Foto: Fredrik Axelsson

Rekordökning för Andelsbanken

Andelsbanken växer med fler ägarkunder.Ökade provisionsintäkter och en lyckad egen placering bidrog mest till att rörelseresultatet förbättrades till 3,6 miljoner förra året.