DELA
Foto: Jonas Edsvik

Rekordhöga energipriser försämrar Viking Lines resultat

Viking Lines omsättning för januari till september i år uppgick till 370,2 miljoner euro och resultatet efter skatter var 9,5 miljoner euro, jämfört med 22,7 miljoner euro under samma period i fjol. Rörelseresultatet uppgick till 26,9 miljoner euro, jämfört med 26 miljoner under samma tid förra året.

Det skriver rederiet i sin verksamhetsöversikt för året så här långt.

”Vår verksamhet har under tredje kvartalet utvecklats i enlighet med våra förväntningar. Efterfrågan på passagerarmarknaden har varit stark och passagerarvolymerna nådde den affärsplanerade nivån. Även intäkten per passagerare nådde den planerade nivån. Vår bunkerkostnad för kvartalet steg med 66,2 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019, då trafikintensiteten var jämförbar med årets trafik, dvs en kostnadsökning med mer än 11 miljoner euro. Trots det nådde vi ett rörelseresultat för kvartalet som överskrider 2019 års med 0,7 miljoner euro och kvartalets resultat betecknas som gott. Vi har i det närmaste helt lyckats kompensera resultateffekten av de högre bunkerkostnaderna under en tid som kraftigt präglats av kriget i Ukraina och dess inverkan på energipriser. Dessutom har vi påverkats negativt av stigande räntor, inflation och volatila valutor”, kommenterar vd Jan Hanses siffrorna i översikten.