DELA
Foto: Ida K Jansson

Regeringsbyte krävs för nya självstyrelselagen

– Det behövs ett blankt bord, en nystart, för att komma vidare med nya självstyrelselagen.

Därför väntar Ålandsminister Anne Berner in valet i riket och den nya regeringen som tar över.
Hon döljer inte att hon är besviken över att Ålands nya självstyrelselag inte nådde målet trots det långvariga och intensiva arbete som gjorts. Den största olösta frågan är, säger hon, den om residualprincipen – alltså den princip som säger att landskapet får ta över vissa behörighetsområden när man själv vill och att riksdagens bifall inte krävs.

Riktigt glad är hon över att Åland och riket är överens om det nya ekonomiska systemet.

– Jag trodde själv att den frågan skulle bli svårast och det var den som oroade mig mest. Nu är det otroligt viktigt att vi får propositionen till riksdagen i november.

Är det verkligen möjligt?

– Det handlar om att byta ut ett kapitel i lagen mot ett nytt kapitel. Förslaget har varit på remiss och godkänts av alla parter. Så ja, det är möjligt.

Frågan är hur arbetet med den nya självstyrelselagen nu ska slussas vidare.

– Det är nu helt klart att det blir nästa regering som får ta över. Jag tror att förutsättningarna då blir bättre. Det behövs en regering som inte är bunden till Halonen-kommitténs betänkande på samma sätt som den sittande regeringen är.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!