DELA
Foto: Ida K Jansson

Riksregeringen har godkänt höjningen av klumpsumman

Ålandsminister Anne Berners (C) förslag till proposition, som löser de problem som den finländska vård- och landskapsreformen orsakar för Ålands del, har godkänts av regeringen. Det här betyder att Åland får 10 miljoner mer i klumpsumma per år än tidigare. Avräkningsgrunden blir 0,45 procent.

Klockan 11.30 i dag håller lantråd Katrin Sjögren (Lib) en presskonferens om ekonomisystemet i självstyrelselagen.

Riksregeringen godkände lagförslaget på ett extra plenum i dag 9.30 och propositionen gick omgående till riksdagen.

Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot, bekräftar nyheten för Nya Åland.

– Det här betyder att vi har propositionen i riksdagen. Jag har inte hunnit studera propositionen i detalj, men den information jag har är att det är samma huvudinnehåll som tidigare, säger han.

Det betyder att klumpsumman höjs med 10 miljoner per år och att avräkningsgrunden blir 0,45 procent.

Hur känns det här?

-Det är klart att det känns bra.

Mats Löfström säger ändå att allt ändå inte är klart. Propositionen ska godkännas i riksdagen. Det ska även landskaps- och vårdreformen, som är mycket omstridd i riksdagen.

-Jag gör bedömningen att även om de inte hänger ihop egentligen, så om landskaps- och vårdreformen faller så faller även den här propositionen.

Så här skriver justitieministeriet i ett pressmeddelande:

”Statsrådet har i dag till riksdagen överlämnat en proposition om ändring av självstyrelselagen för Åland. Ändringen gäller bestämmelserna om landskapet Ålands ekonomi.

Det ekonomiska systemet för landskapet Åland ska bygga på det nuvarande avräkningssystemet, men det ska göras smidigare än i dagsläget. I propositionen föreslås bestämmelser om att det till landskapet Åland ska återföras medel för finansiering av utgifter som hänför sig till självstyret genom ett avräkningssystem som påminner om det nuvarande systemet, men som ska kunna ändras smidigare än enligt det nuvarande systemet. Det nuvarande systemet för skattegottgörelsen föreslås bli ersatt med ett nytt skatteavräkningssystem. I och med reformen ska utgifterna för självstyrelsen för landskapet Åland i huvudsak finansieras genom det årliga avräkningsbeloppet, som grundar sig på statens bokslut och på den föreslagna skatteavräkningen.”

Anne Berner lade i december fram ett förslag till proposition som löser de problem som den finländska landskaps- och vårdreformen orsakar för Ålands del, men varken Finansministeriets tjänstemän, Samlingspartiet eller Blå framtid ställde sig då bakom propositionen, trots att partierna varit med om att göra den politiska överenskommelsen med Åland.

Förra veckan skickade Finansministeriet ett nytt lagförslag på remiss till landskapet som ändrar paragrafen om skattegottgörelsen. Det förslaget sade landskapet blankt nej till.