DELA
Foto: Stefan Öhberg

Regeringens svar på spörsmål efter bulvanaffär

Landskapsregeringen ger i dag sitt svar till lagtinget på oppositionens spörsmål med rubriken ”Självstyrelsens grundfundament och förtroende”.

Spörsmålet ställs efter Nya Ålands rapportering om lagtingsledamöters inblandning i så kallade ”bulvanaffärer”, alltså försök att gå runt den åländska jordförvärvslagstiftningen.

I svaret, undertecknat av lantrådet Veronica Thörnroos och minister Torbjörn Eliasson står:

”Landskapsregeringen betonar i sitt regeringsprogram likhet inför lagen, rättssäkerhet och värnandet av vårt nationalitetsskydd. I jordförvärvsärenden reglerar jordförvärvslagen (1975:7), landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd, landskapsförordningen (2003:70) om jordförvärvstillstånd samt tillämpad praxis landskapsregeringens beslutsfattande.

Landskapsregeringen konstaterar vidare att det parlamentariska system som tillämpas inom självstyrelsen inte innehåller bestämmelser beträffande regeringens förtroende för talmannen. ”

 Hela svaret och spörsmålet kan läsas här!