DELA
Foto: Stefan Öhberg
Nina Fellman (S) tror att en tidsfrist på 15 dagar kan leda till att man förhalar att lämna ut offentlig information.

Journalistfrågor i lagtinget

Öppenhet är bra – det var samtliga lagtingspartier överens om i gårdagens debatt om den nya offentlighetslagen. Men 15 dagar är för lång tid för att vänta på en offentlig handling, tyckte Socialdemokraterna.