DELA
Foto: Jonas Edsvik
Självrisken för resekostnadsavdraget stiger med 150 euro, från 600 till 750 euro, nästa år, om landskapsregeringens budgetmotion godkänns.

Regeringen vill justera skatteavdragens gränser

Självrisken för resekostnadsavdraget höjs och maxtaket för grundavdraget höjs. Det föreslår landskapsregeringen i en budgetmotion.