DELA

Regeringen kör på med smått ändrad kommunreform

Landskapsregeringen presenterade idag det slutgiltiga förslaget till reform av kommuntrukturen på Åland.

Efter kritiken har man bland annat minskat på antalet obligatoriska punkter och gjort samordnaren till en medlare.

Hur många kommuner ska Åland ha? Rösta här!

Tidtabellen samt den tvingande aspekten av reformen var kanske den tyngsta kritiken som regeringen fick ta del av efter att de skickat ut lagförslaget på remissrunda till kommunerna.

– Vi har tagit det på allvar och funderat i vilken mån vi kunnat justerat, säger kansliminister Nina Fellman

Bland annat har man minskat på antal punkter som kommunerna måste vara överens om till två.

– Hur den nya kommunen ska bildas och tidpunkten för föverkligandet av den nya kommunen.

I remissversionen var tolv punkter obligatoriska.

Även kommunsamordnarens roll har reviderats.

– Vi har tagit till oss kritiken om att samordnaren hade en så omfattande befogenhet att gå in i det kommunala arbetet, säger Fellman som konstaterar att samordnarens roll nu är med av en stödfunktion och medlare.

– Är kommunerna oeniga så tar samordnaren över processen och sammankallar till medlingsförhandling samt är ordförande för medlingsprocessen.

Regeringsrepresentanterna på plats kunde konstatera att de var alla nöjda med den slutgiltiga versionen, trots den återkommande kritiken och de heta debatterna.

– Det här var en av de största målsättningarna när vi skrev regeringsprogrammet och nu har vi tagit ett stort steg på den vägen. Nu ger vi stafettpinnen över till lagtinget, säger lantråd Katrin Sjögren.

Läs mer i onsdagens tidning.