DELA

Förskingrerskans kollega krävs på skadestånd

I dag inleddes rättsprocessen om den andra bolagsmannens ansvar i förskingringshärvan som nystades upp hösten 2012.

Vilket ansvar har bolagsmännen i ett öppet bolag? Och om den andra bolagsmannen enligt domstolen har ett ansvar, kan då skadeståndet jämkas?

Så lyder huvudfrågorna när tingsrätten nu har tagit sig an följderna av den omfattande förskingringen som pågick i nästan fyra år. I december i fjol dömdes den ena av de två bolagsmännen för förskingringen och ålades att betala skadestånd på närmare en miljon euro med räntorna inräknade.

Eftersom hon inte har någon möjlighet att betala skadeståndet prövar tingsrätten nu om ansvaret kan flyttas över på den andra bolagsmannen som inte hade någon vetskap om förskingringen.

Den andra bolagsmannens skulle drabbas mycket hårt av att åläggas ansvaret för återbetalningen, framhöll hennes juridiska biträde Lena Laitinen som vill att skadeståndet jämkas till noll.

Det handlar om stora summor för de tre drabbade bolag som står bakom det aktuella skadeståndskravet, omkring en halv miljon euro exklusive räntor.

Under eftermiddagen hörs de drabbade bolagens företrädare och den andra bolagsmannen av tingsrätten.

Annika Orre