DELA

Villkorligt fängelse för påkörningsförsök

Den man som åtalats för att ha försökt köra på en tjänsteman döms till tre månaders villkorligt fängelse.

Mannen åtalades för våld mot tjänsteman, försök till grov misshandel och grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Han dömdes dock bara för försök till misshandel.

Det var i augusti i fjol som mannen skulle delges flera ärenden, bland annat en konkursdom och en brottsmålsstämning. Konkursboets förvaltare och stämningsmannen hittade mannens bil parkerad vid en servicestation i Godby.

När han kom till bilen ville han inte tala med dem utan satte sig i bilen och körde i väg. Stämningsmannen som stod drygt en meter framför bilen vittnade om att han fick kasta sig åt sidan för att inte bli påkörd. En fot var under det vänstra framdäckets hjulhus när den åtalade körde förbi.

Den åtalade sade i rätten att han körde långsamt när han startat bilen och att han inte avsiktligt körde mot stämningsmannen.

– Jag försökte köra bort, men han flyttade inte på sig.

Så här sägs det i domen:

”Med beaktande av att bilen har rört sig från stillastående 1-1,5 meter framåt har farten inte kunnat vara hög, vilket bekräftas av alla som hörts i ärendet.

Den sannolika skadan är enligt tingsrättens bedömning att XX fot skulle ha blivit påkörd, att bilens sida skulle ha orsakat honom skador i benet eller knät, eller att han skulle ha tappat balansen och åsamkats skador på det sättet. De sannolika skadoma är enligt tingsrättens bedömning inte sådana som avses i brottsrekvisitet för grov misshandel och gärningen kan i varje fall inte bedömt som helhet anses vara grovt.”

Den dömde ska också betala 300 euro i ersättning för sveda och värk till stämningsmannen samt rättegångskostnadema på 2.103,04 euro. (ms)