DELA
Foto: Jonas Edsvik

Rapport redogör för mönster i #metoo-upprop

#Ålandockså samlade in omkring 270 vittnesmål i en Facebookgrupp. Dessa vittnesmål har nu analyserats. Rapporten visar bland annat på att majoriteten av de trakasserier och övergrepp har skett då den utsatta har varit minderårig eller ung vuxen.