DELA
Foto: Stefan Öhberg
Alla har nytta av att kunna läsa de synskadades punktskrift, anser punktskriftsarbetsgruppen inom förbundet Finlands Svenska Synskadade. Från vänster Tessa Bamberg, Bern Löfman och Fredrik Lindeman från föreningen Ålands Synskadade, Anders Nyberg samt arbetsgruppens ordförande Monica Andersson.

Punktskriftskurs för seende på Åland

Alla har nytta av punktskrift!Det är budskapet från förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS). I vår anordnas en nybörjarkurs på Åland för seende i de synskadades teckenspråk.