DELA
Foto: Stefan Öhberg

Präster kan få välja att viga samkönade

Den evangelisk-lutherska kyrkans biskopar når inte samförstånd i frågan om kyrklig vigsel av samkönade par.