DELA
Foto: Staffan Björkell

Potatiskrisen ett faktum: ”Oroväckande”

Den finska potatisskörden förväntas bli 15-40 procent mindre än normalt. Och Åland är bland de värst drabbade regionerna.

– Det är oroväckande, säger Kaj Hemberg, ordförande för SLC:s potatisutskott som i helgen besökte landskapet.
Torkan har drabbat alla finska bönder, men som Nya Åland tidigare rapporterat, så ligger Åland sämst till. Det gäller även potatisen.

– 40 procent av normal skörd är möjligtvis er prognos, men det finns stor regionala skillnader förstås. Vi får se hur det går, säger Kaj Hemberg, ordförande för SLC:s, Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds, potatisutskott.

Utskottet hade sommarträff på Åland i helgen och besökte bland annat potatisgårdar för att diskutera krisen.

– Det vet vi ju allihop att extremklimat varit mer allmänt, antingen kommer det för mycket eller för lite regn, men vad kan en enskild odlare göra. Det är bara att försöka att anpassa sig till det.

Finns det vissa sorter som är mer tåliga än andra man kan satsa på?

– Ja, man måste sprida på riskerna lite. Det är åtminstone min personliga åsikt, att inte bara ha en eller två sorter, säger Hemberg som också oroas över de låga priserna i Finland.

Den utmanande växtsäsongen har också drabbat övriga Europa, där producentpriserna på potatis har stigit. Trots de dystra skördeutsikterna i Finland har producentpriset på potatis inte reagerat enligt förväntningarna.

– Prisläget på potatis i Finland är på en osund nivå. På en fungerande marknad stiger priset när utbudet minskar. I Finland har vi för tillfället de lägsta producentpriserna i hela Nordeuropa, säger Hemberg som konstaterar att bekymren väger tungt på potatisodlarnas axlar.

Läs mer i Nya Åland!