DELA

Positivt bokslut för Kökar

2015 var ett överraskande bra år för Kökars kommun.
Skatteintäkterna ökade med cirka 50.000 mer än beräknat och bokslutet uppvisade ett positivt årsbidrag om 235.502,72 euro samt efter avskrivningar ett överskott om 154 523,37. En orsak till det goda resultatet är att Ålands landskapsregering beviljade kommunen ett extra bidrag om 250.000 euro förra året, vilket räddade kommunens likviditet och verksamhet.
I och med det positiva resultatet ligger kommunens ackumulerade över/underskott i balansen på cirka plus minus noll, och kassan vid årsskiftet ligger på cirka 297.000 euro.