DELA
Foto: Ove JanssonTÖRSTIG Att jaga kräver kondition. Här tar sig Rasse en välförtjänt vattenpaus.

Populärt med skyddsjakt

Stort intresse för jakt med hund på häckningsskär är resultatet när skyddsjakten avslutats för säsongen.

– Vi ser ett ökat intresse, säger Roger Gustafsson jakthandläggare vid Landskapsregeringen.

I år har ett tiotal tillstånd beviljats för jakt med hund på häckningsskär vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Syftet med jakten är att öka chanserna för markhäckande fågelarter att överleva häckningsperioden. Jakten är en av de åtgärder lanskapsregeringen inrättat för att minska antalet invasiva arter så som mink och mårdhund, arter som konstaterats ha en negativ inverkan på fågelbestånden.

– Om vi får bort alla är det bara ett plus, säger Roger Gustafsson.

Han ser positivt på det ökade intresset och säger att man från och med i år begär in uppgifter från jägarna kring jakten. Man är intresserad av hur många djur som fälls och hur många gånger jägarna hinner jaga under perioden. Dessutom hoppas man få in information om häckningsläget på de olika skären.

– Vi vill få ett helhetsgrepp om jakten. Det stora antal jägare som varit ute gör att vi kan få ett bra underlag för hur det fungerar i fält. Baserat på det kan vi lägga upp hållbara riktlinjer för jakten, säger han.

Roger Gustafsson hoppas att riktlinjerna ska vara klara till hösten.

– Det är viktigt att alla vet vad som gäller och hur vi gör vår bedömning för jakttillstånd. Då vet jägarna om deras ansökan kommer att beviljas redan innan de söker, säger han.

Följ med Conny Sjöholm och hans hund Rasse på skyddsjakt i ett stort reportage i dagens Nya Åland!